Perbincangan awal berkenaan kerjasama MOU di antara UMK dan TerraDrone  New

AIBIG telah mengadakan lawatan kerjasama penyelidikan dan penanda aras ke Telekom Research & Development Sdn. Bhd., Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) serta Power and Energy Research Group, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Lawatan ini diketuai oleh YBrs. Dr. Muhammad Akmal bin Remli, Pengarah AIBIG dan turut hadir Encik Khairul Nizar Syazwan bin Wan Salihin Wong, Felo Bersekutu AIBIG serta YM Tuan Mohd Nizam bin Tuan Mustapa, Penolong Pendaftar Kanan AIBIG.


“There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die.”