Sesi Lawatan Kerjasama daripada Technology Capital (TECHCAPITAL) Malaysia Robotics (MYRO) (TECHCAPITAL MYRO)  New

AIBIG telah menerima kunjungan daripada delegasi TECHCAPITAL MYRO yang bertujuan untuk melihat peluang kerjasama dalam bidang penyelidikan, Artificial Intelligence (AI), IR4.0 serta bidang berkaitan.