Program Meet & Greet Bersama Pelajar Jabatan Sains Data  New

Jabatan Sains Data (JSD) dengan kerjasama AIBIG telah menganjurkan Program Meet and Greet Bersama Pelajar bertempat di Dewan Eksperimantal, UMK Kampus Kota. Seramai 54 orang pelajar terlibat dalam program ini. Program ini bertujuan membina keyakinan diri dalam kalangan pelajar terutamanya dalam akademik serta mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat menghormati antara mentor dan mentee.